Loading...
Nailsbyic

Ciaté GELOLOGY spring news + mermaid manicure

13 juni 2017 av nailsbyic
Nail art, Nails, Reviews

Ciaté has released four new polishes in their GELOLOGY collection. The polishes in this collection has a gel-like finish which means that they last a bit longer – up to ten days, and the polishes are supposed to strengthen the nails and minimize the risk of breakages. However, what I especially like about these polishes is that they are 7 Free. If you’re not familiar with this term, it means that the polishes do not contain seven toxic substances that otherwise are commonly used in nail polish. Further down in this post I’ll tell you more about these substances and their health effects, but first – take a look at these four new GORGEOUS polishes!

Ciaté har släppt fyra nya nagellack i deras GELOLOGY-kollektion. Lacken i den här kollektionen har en gel-liknande formula vilket innebär att manikyren håller lite längre (upp till tio dagar) och nagellacken ska göra naglarna starkare och minska risken för att de går sönder. Vad jag gillar extra mycket med de här lacken är att de är 7 Free. Om du inte känner till det här begreppet så innebär det att nagellacken inte innehåller sju giftiga ämnen som annars ofta används i nagellack. Lite längre ner i inlägget berättar jag mer om dessa ämnen och deras hälsoeffekter, men först tar vi en titt på de fyra nya SUPERFINA lacken!

ciate gelology collection supernova moondust goal digger the naked truth
From left to right: Ciaté Goal Digger, Moondust, The Naked Truth & Supernova

I really like these shades! My favorite is the light pink creme polish called The Naked Truth which I actually wore on my graduation day. The shade Supernova got me thinking of mermaids so I did a mermaid-inspired manicure using pearls from Bornprettystore. I paired Supernova with Goal Digger and I really like how this mani turned out – simple but with something extra. If you’re interested in buying the Ciaté GELOLOGY polishes you can find them at e.g. Nelly.com (worldwide shipping) and Asos.

Jag gillar verkligen de här lacken! Min favorit är det ljusrosa cremelacket, The Naked Truth, som jag faktiskt hade på min examensdag. Lacket Supernova fick mig att tänka på sjöjungfrur så jag gjorde sjöjungfruinspirerad manikyr där jag använde pärlor från Bornprettystore. Förutom Supernova använde jag också Goal Digger och jag gillar verkligen den här manikyren – enkel men med något extra. Om du är intresserad av att köpa nagellack från Ciaté GELOLOGY så kan du hitta dem på bl.a. Bangerhead, Lyko och Apotek Hjärtat.

Ciate supernova ciate goal digger gelology spring summer ss17 2017
Ciaté Supernova + Goal Digger

As I said before, the Ciaté GELOLOGY polishes are 7 Free which has certain health benefits. Since our nails and cuticles absorb the substances that we put on them, it’s important to minimize the amount of toxic substances used in nail polish. The toxic substances that Ciaté has eliminated from the GELOLOGY polishes are the following (with health effects as stated in the press release):

 • Formaldehyde – makes polishes hard, shiny and extends wear. It kills bacteria and fungi but it irritates the mucous membranes and the respiratory tract and it can be allergenic and carcinogenic.
 • Toluene – a solvent that can affect the nervous system with symptoms such as fatigue, confusion, weakness and amnesia. It can potentially cause liver damage, skin irritation and affect the kidneys. Toluene has also been linked to birth defects.
 • Parabens – a group of preservatives used to prevent the growth of e.g. bacteria and fungi. Parabens can cause or worsen eczema and some parabens can potentially disturb hormones.
 • Dibutyl phthalate, DBP – used to soften e.g. plastics. DBP affects the hormone function and can be carcinogenic.
 • Camphor – used in many nail polishes together with nitrocellulose to avoid the polish from getting too hard and crack. One of the substances in camphor (safrole) has been proved in studies to be carcinogenic for rats.
 • Benzene – used as a solvent and is carcinogenic.
 • Triphenyl phosphate – is mostly used as an emollient and a flame retardant. Can cause hormone disturbances. Other phosphates have been proved in animal studies to be carcinogenic.

Som jag nämnde innan så är Ciatés nagellack i GELOLOGY-kollektionen 7 Free vilket innebär vissa hälsofördelar. Eftersom våra naglar och nagelband kan ta upp olika ämnen som vi utsätter dem för så är det viktigt att minimera de farliga ämnena som finns i nagellack. Ciaté har tagit bort följande ämnen från lacken i GELOLOGY-kollektionen (med hälsoeffekter som de står i pressutskicket):

 • Formaldehyd – gör nagellack hårda, ger glans och förlänger hållbarheten. Formaldehyd är ett svamp- och bakteriedödande medel men det irriterar slemhinnor och luftvägar och kan vara allergi- och cancerframkallande. 
 • Toluen – ett lösningsmedel som kan påverka nervsystemet med symptom som trötthet, förvirring, svaghet och minnesförlust. Det kan eventuellt orsaka leverskador, hudirritation och påverka njurarna. Toluen har också kopplats till fosterskador.
 • Parabener – en grupp av konserveringsmedel som används för att förhindra tillväxt av t.ex. bakterier och svamp. Parabener kan orsaka eller förvärra eksem och vissa parabener kan eventuellt vara hormonstörande. 
 • Dibutyl Ftalater, DBP – används för att mjuka upp exempelvis plaster. DBP påverkar hormonfunktionen och kan vara cancerframkallande. 
 • Kamfer – används i många nagellack tillsammans med nitrocellulosa för att lacket inte ska bli för hårt och spricka. En av substanserna i kamfer (safrol) has visat sig vara cencerframkallande för råttor. 
 • Bensen – används som lösningsmedel och är cancerframkallande.
 • Trifenylfosfat – används främst som mjukgörare och flamskyddsmedel. Kan orsaka hormonstörningar. Andra fosfater har i djurstudier visat sig vara cancerframkallande. 

Ciaté GELOLOGY ♡


The products shown in this blog post were received as PR samples, but the opinions are mine and completely honest. The blog post contains affiliate links.

Kommentera » 1
Sharing :

One thought on “Ciaté GELOLOGY spring news + mermaid manicure”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *