Ciaté GELOLOGY spring news + mermaid manicure

13 juni 2017 av nailsbyic
Nail art, Nails, Reviews

Ciaté has released four new polishes in their GELOLOGY collection. The polishes in this collection has a gel-like finish which means that they last a bit longer – up to ten days, and the polishes are supposed to strengthen the nails and minimize the risk of breakages. However, what I especially like about these polishes is that they are 7 Free. If you’re not familiar with this term, it means that the polishes do not contain seven toxic substances that otherwise are commonly used in nail polish. Further down in this post I’ll tell you more about these substances and their health effects, but first – take a look at these four new GORGEOUS polishes!

Ciaté har släppt fyra nya nagellack i deras GELOLOGY-kollektion. Lacken i den här kollektionen har en gel-liknande formula vilket innebär att manikyren håller lite längre (upp till tio dagar) och nagellacken ska göra naglarna starkare och minska risken för att de går sönder. Vad jag gillar extra mycket med de här lacken är att de är 7 Free. Om du inte känner till det här begreppet så innebär det att nagellacken inte innehåller sju giftiga ämnen som annars ofta används i nagellack. Lite längre ner i inlägget berättar jag mer om dessa ämnen och deras hälsoeffekter, men först tar vi en titt på de fyra nya SUPERFINA lacken!

ciate gelology collection supernova moondust goal digger the naked truth
From left to right: Ciaté Goal Digger, Moondust, The Naked Truth & Supernova

I really like these shades! My favorite is the light pink creme polish called The Naked Truth which I actually wore on my graduation day. The shade Supernova got me thinking of mermaids so I did a mermaid-inspired manicure using pearls from Bornprettystore. I paired Supernova with Goal Digger and I really like how this mani turned out – simple but with something extra. If you’re interested in buying the Ciaté GELOLOGY polishes you can find them at e.g. Nelly.com (worldwide shipping) and Asos.

Jag gillar verkligen de här lacken! Min favorit är det ljusrosa cremelacket, The Naked Truth, som jag faktiskt hade på min examensdag. Lacket Supernova fick mig att tänka på sjöjungfrur så jag gjorde sjöjungfruinspirerad manikyr där jag använde pärlor från Bornprettystore. Förutom Supernova använde jag också Goal Digger och jag gillar verkligen den här manikyren – enkel men med något extra. Om du är intresserad av att köpa nagellack från Ciaté GELOLOGY så kan du hitta dem på bl.a. Bangerhead, Lyko och Apotek Hjärtat.

Ciate supernova ciate goal digger gelology spring summer ss17 2017
Ciaté Supernova + Goal Digger

As I said before, the Ciaté GELOLOGY polishes are 7 Free which has certain health benefits. Since our nails and cuticles absorb the substances that we put on them, it’s important to minimize the amount of toxic substances used in nail polish. The toxic substances that Ciaté has eliminated from the GELOLOGY polishes are the following (with health effects as stated in the press release):

 • Formaldehyde – makes polishes hard, shiny and extends wear. It kills bacteria and fungi but it irritates the mucous membranes and the respiratory tract and it can be allergenic and carcinogenic.
 • Toluene – a solvent that can affect the nervous system with symptoms such as fatigue, confusion, weakness and amnesia. It can potentially cause liver damage, skin irritation and affect the kidneys. Toluene has also been linked to birth defects.
 • Parabens – a group of preservatives used to prevent the growth of e.g. bacteria and fungi. Parabens can cause or worsen eczema and some parabens can potentially disturb hormones.
 • Dibutyl phthalate, DBP – used to soften e.g. plastics. DBP affects the hormone function and can be carcinogenic.
 • Camphor – used in many nail polishes together with nitrocellulose to avoid the polish from getting too hard and crack. One of the substances in camphor (safrole) has been proved in studies to be carcinogenic for rats.
 • Benzene – used as a solvent and is carcinogenic.
 • Triphenyl phosphate – is mostly used as an emollient and a flame retardant. Can cause hormone disturbances. Other phosphates have been proved in animal studies to be carcinogenic.

Som jag nämnde innan så är Ciatés nagellack i GELOLOGY-kollektionen 7 Free vilket innebär vissa hälsofördelar. Eftersom våra naglar och nagelband kan ta upp olika ämnen som vi utsätter dem för så är det viktigt att minimera de farliga ämnena som finns i nagellack. Ciaté har tagit bort följande ämnen från lacken i GELOLOGY-kollektionen (med hälsoeffekter som de står i pressutskicket):

 • Formaldehyd – gör nagellack hårda, ger glans och förlänger hållbarheten. Formaldehyd är ett svamp- och bakteriedödande medel men det irriterar slemhinnor och luftvägar och kan vara allergi- och cancerframkallande. 
 • Toluen – ett lösningsmedel som kan påverka nervsystemet med symptom som trötthet, förvirring, svaghet och minnesförlust. Det kan eventuellt orsaka leverskador, hudirritation och påverka njurarna. Toluen har också kopplats till fosterskador.
 • Parabener – en grupp av konserveringsmedel som används för att förhindra tillväxt av t.ex. bakterier och svamp. Parabener kan orsaka eller förvärra eksem och vissa parabener kan eventuellt vara hormonstörande. 
 • Dibutyl Ftalater, DBP – används för att mjuka upp exempelvis plaster. DBP påverkar hormonfunktionen och kan vara cancerframkallande. 
 • Kamfer – används i många nagellack tillsammans med nitrocellulosa för att lacket inte ska bli för hårt och spricka. En av substanserna i kamfer (safrol) has visat sig vara cencerframkallande för råttor. 
 • Bensen – används som lösningsmedel och är cancerframkallande.
 • Trifenylfosfat – används främst som mjukgörare och flamskyddsmedel. Kan orsaka hormonstörningar. Andra fosfater har i djurstudier visat sig vara cancerframkallande. 

Ciaté GELOLOGY ♡


The products shown in this blog post were received as PR samples, but the opinions are mine and completely honest. The blog post contains affiliate links.

Kommentera » 1
Sharing :

IsaDora Nail Blossom swatches & my honest review

11 maj 2017 av nailsbyic
Nails, Reviews, Swatches

IsaDora Nail Blossom nail polish glitter sequins sheer shimmer
From left to right: 906 Silver Leaves, 905 Orchid Petals, 904 Cherry Blossom, 903 Blue Bouquet, 902 Silk Green and 901 Golden floral

About the collection

The IsaDora Nail Blossom collection has just launched.  It consists of six nail polishes with sheer, pastel, shimmer bases and small sequins. IsaDora states that you’re supposed to apply two coats of the polish and then dab on the sequines to get a flower-like 3D effect. To not ruin the effect, you’re not supposed to apply a top coat.

Isadora har precis släppt en ny nagellackskollektion som heter Nail Blossom. Den består av sex olika lack som har skira, pastellfärgade, skimriga baser och små paljetter i sig. IsaDora säger att man först ska applicera två lager av lacket och sedan dutta på paljetterna för att få en blomliknande 3D-effekt. För att inte förstöra effekten ska man inte applicera ett överlack.

My opinions

I’m gonna be totally honest with you, I don’t really get this collection. In the swatches above I think the polishes look okay, but on my own nails, they looked really weird. Since the sequins are quite chunky, they look a bit messy on the nails, especially on shorter nails. I am actually a bit disappointed with this collection since IsaDora usually brings out amazing collections. I keep my fingers crossed for a better collection next time!

Jag ska vara helt ärlig, jag förstår mig inte riktigt på den här kollektionen. I nagelhjulet ovan så tycker jag att lacken ser okej ut, men när jag målade på mina egna naglar så såg de lite konstiga ut. Eftersom paljetterna är ganska stora så ser de lite klumpiga ut på naglarna, speciellt om man har kortare naglar. Jag är faktiskt lite besviken på den här kollektionen eftersom IsaDora vanligtvis släpper fantastiska kollektioner. Får hoppas på bättre lycka nästa gång!


IsaDora summer favorites ♡


The products shown in this blog post were received as PR samples, but the opinions are mine and completely honest. The blog post contains affiliate links.

Kommentera » 1
Sharing :

IsaDora Nail Glow swatches & review

09 april 2017 av nailsbyic
Nails, Reviews, Swatches

In week 19 IsaDora is releasing five iridescent glitter polishes called IsaDora Nail Glow. They’re all really sheer so I would recommend wearing them on top of more opaque polishes, but they give a really nice shimmery, iridescent glitter finish. I’ve swatched all five shades and I’d love if you check them out below!

Vecka 19 släpper IsaDora fem superskimriga lack som kallas IsaDora Nail Glow. De har en väldigt tunn formula så jag rekommenderar att använda dem över ett mer heltäckande lack, men de ger en fin, skimrig glitterfinish. Jag har swatchat alla fem nyanser så kolla gärna in dem nedan!

IsaDora nail glow polishes 840 pearl glow 841 ice glow 842 lilac glow 843 aqua glow 844 pink glow
From left to right: 840 Pearl Glow, 841 Ice Glow, 842 Lilac Glow, 843 Aqua Glow & 844 Pink Glow

Together with the Nail Glow polishes, IsaDora is also releasing some new Gloss Glacé lip glosses, a lip glitter and a highlighter (check out this blog post to see pictures of them). The collection is called IsaDora Get The glow and is a real glitter bomb!

Tillsammans med Nail Glow-lacken släpper IsaDora också nya nyanser av deras Gloss Glacé-läppglans, glitter till läpparna och en highlighter (ni kan se bilder på dessa i det här blogginlägget). Kollektionen kallas IsaDora Get The Glow och är en riktig glitterbomb!

IsaDora 843 Aqua Glow blue holographic holo nail polish
IsaDora 843 Aqua Glow over IsaDora 273 Colonial Blue

My favorite in the collection is this blue shade called 842 Aqua Glow. Here I applied it over a full coverage polish from IsaDora called 273 Colonial Blue. The glitter in Aqua Glow has a green and pink tint which I think gives a gorgeous effect!

Min favorit i kollektionen är den här blåa nyansen som heter 843 Aqua Glow. Här målade jag den över ett heltäckande blått lack från IsaDora som heter 273 Colonial Blue. Glittret i Aqua Glow skiftar i grönt och rosa vilket jag tycker ger en superfin effekt!

IsaDora 842 Lilac Glow purple holographic holo nail polish
IsaDora 842 Lilac Glow over IsaDora 271 Island Cruise

Here we have 842 Lilac Glow which has a light purple base and blue and pink tinted glitter. Underneath Lilac Glow I painted two coats of 271 Island Cruise which is also from IsaDora.

Här har vi 842 Lilac Glow som har en ljuslila bas och glitter som skiftar i blått och rosa. Under Lilac Glow målade jag det heltäckande lacket 271 Island Cruise som också är från IsaDora.

IsaDora 844 Pink Glow pink holographic holo nail polish
IsaDora 844 Pink Glow over IsaDora 272 Pink Cadillacquer

This pink shade is called 844 Pink Glow and here I painted it over IsaDora’s full covering polish 272 Pink Cadillacquer. Pink Glow has a light pink base and pink glitter.

Den här rosa nyansen heter 844 Pink Glow och här målade jag den över IsaDoras heltäckande lack 272 Pink Cadillacquer. Pink Glow har en ljusrosa bas med rosa glitter.

IsaDora 840 Pearl Glow yellow holographic holo nail polish
IsaDora 840 Pearl Glow over 270 Lemon Libre

Now to the two polishes that I like the least in this collection. This one is called 840 Pearl Glow and has a very light yellow base and pink shimmer. Here I painted it over 270 Lemon Libre which is also from IsaDora. The reason why I don’t like this polish is because the glitter barely shows up, but that probably depends on my choise of base color. If I had used a black base color, the pink glitter would probably have showed up really nicely!

Nu kommer vi till de två lack som jag gillar minst i kollektionen. Den här heter 840 Pearl Glow och har en jätteljus gul bas med rosa skimmer. Här målade jag det över 270 Lemon Libre som också kommer från IsaDora. Anledningen till att jag inte riktigt gillar lacket är eftersom glittret knappt syns, men det kan säkert bero på mitt val av basfärg. Om man skulle ha använt en svart basfärg skulle troligtvis det rosa glittret ha synts mycket bättre!

IsaDora 841 Ice Glow white holographic holo nail polish
IsaDora 841 Ice Glow over IsaDora 649 Glamour White

Lastly we have 841 Ice Glow which has a white base and blue and pink tinted glitter. As with the previous polish you can barely see the glitter which is a pity, but as I said before I think it’s because of my choise of base color. Here I painted it over 649 Glamour White.

I hope you liked my review of IsaDora’s Nail Glow polishes and that it was helpful! If you’re interested in buying the polishes, they’ll be in stores from week 19.

Sist ut har vi 841 Ice Glow som har en vit bas och blå- och rosaskimrande glitter. Som med lacket innan så ser man knappt glittret vilket är synd, men som sagt så tror jag det beror på mitt val av basfärg. Här målade jag Ice Glow över 649 Glamour White.

Jag hoppas du gillade min recension av IsaDoras Nail Glow-lack och att den var till nytta! Om du är intresserad av att köpa nagellacken så håll utkik i butikerna från vecka 19.


The products shown in this blog post were received as PR samples, but the opinions are mine and completely honest. The blog post contains affiliate links.

Kommentera » 0
Sharing :