Scratch of Sweden review and manicure

16 juni 2017 av nailsbyic
Nail art, Nails, Reviews

A couple of months ago I was at an event where I got to meet Marie Houston, the creator of the nail polish brand Scratch of Sweden! She was so kind and wanted to send me some of her polishes to try, and some days later I received a big box full of beautiful polishes. So long, I’ve only had time to try them out in one manicure, but I really like the polishes! The formulas are great and they dry quite quickly. I’m also a big fan of the colors, well done Marie!

För ett par månader sen var jag på Kicks öppningsevent för deras första flagship store och där hade jag turen att stöta på Marie Houston, skaparen av nagellacksmärket Scratch of Sweden! Hon var supersnäll och ville skicka lite nagellack till mig som jag kunde prova och några dagar senare fick jag hem en stor låda med massvis med fina nagellack. Jag har bara haft tid att testa lacken i en manikyr än så länge, men jag gillar verkligen lacken! Formulan är jättebra och de torkar ganska snabbt. Jag är också ett stort fan av färgerna, bra jobbat Marie! 

scratch of sweden nail polish strawberry ice cream black purple frosted
From left to right: Scratch of Sweden Strawberry Ice Cream, Frosted and Black Purple

For the manicure I created I used the polishes in the picture above. The light pink one is called Strawberry Ice Cream and is a sheer polish which I think would be perfect for a French manicure. The polish in the middle is my favorite, Frosted – a super shimmery, metallic, light pink polish. Lastly we have Black Purple, a shimmery, very deep purple shade. I applied two coats of all polishes. Frosted and Black Purple got completely opaque after two coats while Strawberry Ice Cream is supposed to be a bit sheer.

Till manikyren som jag gjorde använde jag nagellacken i bilden ovan. Det ljusrosa heter Strawberry Ice Cream och är ett halvtäckande lack som jag tror skulle passa perfekt till en fransk manikyr. Lacket i mitten är min favorit, Frosted – ett superskimrigt, metalliskt, ljusrosa lack. Till sist har vi Black Purple som är ett skimrigt och väldigt mörkt lila lack. Jag applicerade två lager av alla färgerna. Frosted och Black Purple blev helt täckande medan Strawberry Ice Cream ska vara lite halvtäckande.

scratch of sweden nail polish manicure strawberry ice cream black purple frosted

I really like this color combination and I like that the polishes have different formulas. Shimmer, metallic and creme polishes, why not mix them all? I’m excited to try more polishes from Scratch of Sweden and I’ll make sure to update you with some more manicures and thoughts about the polishes!

Jag gillar verkligen den här färgkombinationen och jag gillar att lacken har olika formulas. Skimmer-, metall- och cremelack, varför inte blanda alla?  Jag ser fram emot att testa fler lack från Scratch of Sweden och jag ska se till att uppdatera er med fler manikyrer och tankar om lacken!

Kommentera » 1
Sharing :

Ciaté GELOLOGY spring news + mermaid manicure

13 juni 2017 av nailsbyic
Nail art, Nails, Reviews

Ciaté has released four new polishes in their GELOLOGY collection. The polishes in this collection has a gel-like finish which means that they last a bit longer – up to ten days, and the polishes are supposed to strengthen the nails and minimize the risk of breakages. However, what I especially like about these polishes is that they are 7 Free. If you’re not familiar with this term, it means that the polishes do not contain seven toxic substances that otherwise are commonly used in nail polish. Further down in this post I’ll tell you more about these substances and their health effects, but first – take a look at these four new GORGEOUS polishes!

Ciaté har släppt fyra nya nagellack i deras GELOLOGY-kollektion. Lacken i den här kollektionen har en gel-liknande formula vilket innebär att manikyren håller lite längre (upp till tio dagar) och nagellacken ska göra naglarna starkare och minska risken för att de går sönder. Vad jag gillar extra mycket med de här lacken är att de är 7 Free. Om du inte känner till det här begreppet så innebär det att nagellacken inte innehåller sju giftiga ämnen som annars ofta används i nagellack. Lite längre ner i inlägget berättar jag mer om dessa ämnen och deras hälsoeffekter, men först tar vi en titt på de fyra nya SUPERFINA lacken!

ciate gelology collection supernova moondust goal digger the naked truth
From left to right: Ciaté Goal Digger, Moondust, The Naked Truth & Supernova

I really like these shades! My favorite is the light pink creme polish called The Naked Truth which I actually wore on my graduation day. The shade Supernova got me thinking of mermaids so I did a mermaid-inspired manicure using pearls from Bornprettystore. I paired Supernova with Goal Digger and I really like how this mani turned out – simple but with something extra. If you’re interested in buying the Ciaté GELOLOGY polishes you can find them at e.g. Nelly.com (worldwide shipping) and Asos.

Jag gillar verkligen de här lacken! Min favorit är det ljusrosa cremelacket, The Naked Truth, som jag faktiskt hade på min examensdag. Lacket Supernova fick mig att tänka på sjöjungfrur så jag gjorde sjöjungfruinspirerad manikyr där jag använde pärlor från Bornprettystore. Förutom Supernova använde jag också Goal Digger och jag gillar verkligen den här manikyren – enkel men med något extra. Om du är intresserad av att köpa nagellack från Ciaté GELOLOGY så kan du hitta dem på bl.a. Bangerhead, Lyko och Apotek Hjärtat.

Ciate supernova ciate goal digger gelology spring summer ss17 2017
Ciaté Supernova + Goal Digger

As I said before, the Ciaté GELOLOGY polishes are 7 Free which has certain health benefits. Since our nails and cuticles absorb the substances that we put on them, it’s important to minimize the amount of toxic substances used in nail polish. The toxic substances that Ciaté has eliminated from the GELOLOGY polishes are the following (with health effects as stated in the press release):

 • Formaldehyde – makes polishes hard, shiny and extends wear. It kills bacteria and fungi but it irritates the mucous membranes and the respiratory tract and it can be allergenic and carcinogenic.
 • Toluene – a solvent that can affect the nervous system with symptoms such as fatigue, confusion, weakness and amnesia. It can potentially cause liver damage, skin irritation and affect the kidneys. Toluene has also been linked to birth defects.
 • Parabens – a group of preservatives used to prevent the growth of e.g. bacteria and fungi. Parabens can cause or worsen eczema and some parabens can potentially disturb hormones.
 • Dibutyl phthalate, DBP – used to soften e.g. plastics. DBP affects the hormone function and can be carcinogenic.
 • Camphor – used in many nail polishes together with nitrocellulose to avoid the polish from getting too hard and crack. One of the substances in camphor (safrole) has been proved in studies to be carcinogenic for rats.
 • Benzene – used as a solvent and is carcinogenic.
 • Triphenyl phosphate – is mostly used as an emollient and a flame retardant. Can cause hormone disturbances. Other phosphates have been proved in animal studies to be carcinogenic.

Som jag nämnde innan så är Ciatés nagellack i GELOLOGY-kollektionen 7 Free vilket innebär vissa hälsofördelar. Eftersom våra naglar och nagelband kan ta upp olika ämnen som vi utsätter dem för så är det viktigt att minimera de farliga ämnena som finns i nagellack. Ciaté har tagit bort följande ämnen från lacken i GELOLOGY-kollektionen (med hälsoeffekter som de står i pressutskicket):

 • Formaldehyd – gör nagellack hårda, ger glans och förlänger hållbarheten. Formaldehyd är ett svamp- och bakteriedödande medel men det irriterar slemhinnor och luftvägar och kan vara allergi- och cancerframkallande. 
 • Toluen – ett lösningsmedel som kan påverka nervsystemet med symptom som trötthet, förvirring, svaghet och minnesförlust. Det kan eventuellt orsaka leverskador, hudirritation och påverka njurarna. Toluen har också kopplats till fosterskador.
 • Parabener – en grupp av konserveringsmedel som används för att förhindra tillväxt av t.ex. bakterier och svamp. Parabener kan orsaka eller förvärra eksem och vissa parabener kan eventuellt vara hormonstörande. 
 • Dibutyl Ftalater, DBP – används för att mjuka upp exempelvis plaster. DBP påverkar hormonfunktionen och kan vara cancerframkallande. 
 • Kamfer – används i många nagellack tillsammans med nitrocellulosa för att lacket inte ska bli för hårt och spricka. En av substanserna i kamfer (safrol) has visat sig vara cencerframkallande för råttor. 
 • Bensen – används som lösningsmedel och är cancerframkallande.
 • Trifenylfosfat – används främst som mjukgörare och flamskyddsmedel. Kan orsaka hormonstörningar. Andra fosfater har i djurstudier visat sig vara cancerframkallande. 

Ciaté GELOLOGY ♡


The products shown in this blog post were received as PR samples, but the opinions are mine and completely honest. The blog post contains affiliate links.

Kommentera » 1
Sharing :

IsaDora Nail Blossom swatches & my honest review

11 maj 2017 av nailsbyic
Nails, Reviews, Swatches

IsaDora Nail Blossom nail polish glitter sequins sheer shimmer
From left to right: 906 Silver Leaves, 905 Orchid Petals, 904 Cherry Blossom, 903 Blue Bouquet, 902 Silk Green and 901 Golden floral

About the collection

The IsaDora Nail Blossom collection has just launched.  It consists of six nail polishes with sheer, pastel, shimmer bases and small sequins. IsaDora states that you’re supposed to apply two coats of the polish and then dab on the sequines to get a flower-like 3D effect. To not ruin the effect, you’re not supposed to apply a top coat.

Isadora har precis släppt en ny nagellackskollektion som heter Nail Blossom. Den består av sex olika lack som har skira, pastellfärgade, skimriga baser och små paljetter i sig. IsaDora säger att man först ska applicera två lager av lacket och sedan dutta på paljetterna för att få en blomliknande 3D-effekt. För att inte förstöra effekten ska man inte applicera ett överlack.

My opinions

I’m gonna be totally honest with you, I don’t really get this collection. In the swatches above I think the polishes look okay, but on my own nails, they looked really weird. Since the sequins are quite chunky, they look a bit messy on the nails, especially on shorter nails. I am actually a bit disappointed with this collection since IsaDora usually brings out amazing collections. I keep my fingers crossed for a better collection next time!

Jag ska vara helt ärlig, jag förstår mig inte riktigt på den här kollektionen. I nagelhjulet ovan så tycker jag att lacken ser okej ut, men när jag målade på mina egna naglar så såg de lite konstiga ut. Eftersom paljetterna är ganska stora så ser de lite klumpiga ut på naglarna, speciellt om man har kortare naglar. Jag är faktiskt lite besviken på den här kollektionen eftersom IsaDora vanligtvis släpper fantastiska kollektioner. Får hoppas på bättre lycka nästa gång!


IsaDora summer favorites ♡


The products shown in this blog post were received as PR samples, but the opinions are mine and completely honest. The blog post contains affiliate links.

Kommentera » 1
Sharing :